torek, 18. september 2012

Skrivnosti števil in oblik 8 - Rešitve
Učbenik in delovni zvezek sestavljata neločljivo celoto, saj je vsebina obeh povsem prepletena.
Delovni zvezek je namenjen predvsem odkrivanju, utrjevanju in preverjanju znanja. Vsebuje “drugačne” naloge, ki zahtevajo razmišljanje, ugotavljanje pravil, opazovanje, rezanje, prepogibanje, risanje …

Poglavja:
1. Številske množice
2. Računanje z racionalnimi števili
3. Potence
4. Izrazi s spremenljivkami
5. Premo in obratno sorazmerje
6. Večkotniki
7. Krog in deli kroga
8. Pitagorov izrek
9. Kocka in kvader
Rešitve in priloge

Učbeniški komplet dopolnjuje zbirka nalog na več kot 400 straneh, ki je zasnovana posebej za potrebe nivojskega pouka, saj so vse naloge razdeljene v tri ravni. Ravni združujejo skupni zgledi, kjer so vse tipične naloge rešene in podrobno komentirane.


Avtorji: Jože Berk, Marjana Draksler, Marjana Robič.
Recenzenta: mag. Gregor Pavlič, Nives MIhelič Erbežnik.
Ostali recenzenti: Nataša Centa, Irena Cirk, Ema Maver, Karmen Šturm, Cvetka Tanjšek.
Ilustrator: Iztok Sitar.
Oblikovanje: Beti Jazbec.

Download

Ni komentarjev:

Objavite komentar